Vytlačiť
Super User
Návštevy: 45614

Základné školy mesta Komárno: - ZŠ ul. Pohraničná

                                                        - ZŠ ul. Komenského

                                                        - ZŠ ul. Rozmarínová

                                                        - ZŠ ul. Práce

                                                        - ZŠ ul. Eötvösa

                                                        - ZŠ ul. Mieru

                                                        - Základná umelecká škola

Mestské kultúrne stredisko

Dom Matice slovenskej

CSEMADOK

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Galéria LIMES