Vytlačiť
Super User
Návštevy: 51044

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky  pre

• štátny jazyk,
• ochranu pamiatkového fondu,
• kultúrne dedičstvo a knihovníctvo,
• umenie,
• autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,
• osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu,
• prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí,
                                                                                              • vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
                                                                                              • médiá a audiovíziu.