Vytlačiť
Super User
Návštevy: 10966

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky, ktoré nám pošlete vyplnením formulára nižšie:

Overte si, či Vaša otázka už nebola zodpovedaná skôr:

Aké databázy používate pri rešeršovaní?

Používame naše knižničné, ďalej celoslovenské a medzinárodné knižné a elektronické zdroje.

Viete zabezpečiť aj dokumenty, ktoré sa nenachádzajú vo Vašom online katalógu?

Áno, pomocou medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej
služby. Zavolajte alebo pošlite e-mail, príp. sa informujte osobne
na oddelení pre dospelých v hlavnej budove na Eötvösovej ulici.

Ako si viem predĺžiť moje výpožičky cez konto?

Postup nájdete na našej webovej stránke, viď Časté otázky.

Môžem si stiahnuť e-knihu cez verejný internet?

Áno, ak tým neporušíte žiadne autorské práva.

Obávam sa, že moja dcéra stratila požičanú knihu. Ako máme postupovať?

Odpoveď nájdete v sekcii Časté otázky

Napísal som dokument na verejnom internete a doma si ho neviem otvoriť. Aký formát používa Váš textový editor?

Verejný internet používa textový editor Open Office - formát týchto súborov je ODF (open document format) najčastejšie je prípona *.odt ,

to znamená, že ak súbor chcete otvoriť vo Worde musíte ho najskôr prekonvertovať. 

Radi by sme Vás navštívili s našimi žiakmi. Sú to piataci a  učíme sa o vzniku knihy. Viete nám zabezpečiť prednášku na túto tému?

Áno, zavolajte, napíšte alebo nás navštívte osobne, dohodneme sa.

Som maliar-amatér a rád by som zistil či je možné využiť Vaše priestory na výstavu a ak áno za akých podmienok

Túto otázku Vám zodpovie p. riaditeľka. Môžete sa na ňu obrátiť osobne v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00, alebo telefonicky či
mailom. Kontakty nájdete na webovej stránke alebo tu.

end faq

 

Keď ste odpoveď na Vašu otázku nenašli, vyplňte formulár nižšie: